Ručenie za obsah

Ako poskytovateľ služieb sme podľa § 7 ods.1 zákona o telekomunikačných médiách (TMG) zodpovední za obsah týchto stránok podľa všeobecných právnych predpisov. Podľa §§ 8 až 10 TMG však ako poskytovateľ služieb nie sme povinní sledovať prenesené alebo uložené cudzie informácie ani skúmať okolnosti, ktoré vykazujú protizákonnú činnosť. Nijako to neobmedzuje povinnosti na odstránenie alebo zablokovanie používania informácií podľa všeobecných právnych predpisov. Takéto ručenie je však možné až od času, kedy sme sa dozvedeli o konkrétnom porušení zákona. Ak sa dozvieme o príslušnom porušení zákona, daný obsah bezodkladne odstránime.

Ručenie za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webstránky tretích osôb, na obsah ktorých nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prevziať žiadnu záruku za tieto cudzie obsahy. Za obsah na odkazovaných stránkach vždy zodpovedá príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Odkazované stránky boli v čase vytvárania odkazu skontrolované, či neobsahujú porušenia zákonov. V čase vytvárania odkazu nebol viditeľný žiadny protizákonný obsah. Neustála kontrola obsahu odkazovaných stránok však nie je realizovateľná bez konkrétnych záchytných bodov, kde došlo k porušeniu práva. Ak sa dozvieme o porušení zákona, dané odkazy bezodkladne odstránime.

Autorské právo

Na obsah a diela, ktoré na týchto stránkach vytvoril ich prevádzkovateľ, sa vzťahuje nemecké autorské právo. Na rozmnožovanie, úpravu, šírenie a všetky druhy zhodnocovania nad rámec hraníc autorského práva je potrebný písomný súhlas príslušného autora, resp. zhotoviteľa. Preberanie a kopírovanie tejto stránky je určené len na súkromné, ale nie na komerčné použitie. V prípade, že obsah na týchto stránkach nevytvoril prevádzkovateľ, dodržiavajú sa autorské práva tretích strán. Obsah tretích strán je potom príslušne označený. Ak by ste sa aj napriek tomu dozvedeli o porušení autorského práva, prosíme vás o príslušné upozornenie. Ak sa dozvieme o porušení zákona, daný obsah bezodkladne odstránime.