Študenti

Prax

Potrebuješ technickú prax na postup do inžinierskeho štúdia alebo chceš počas prázdnin medzi semestrami získať skúsenosti z praxe? Ponúkame ti presný opak teórie, ktorú poznáš zo školy. V našom vzdelávacom centre a na našich odborných oddeleniach získaš praktické podklady, ktoré potrebuješ pre štúdium.

Ak máš záujem, podaj žiadosť s vlastnou iniciatívou, pretože miesta pre praktikantov spravidla nezverejňujeme.

Semester praxe a záverečné práce

Naša spoločnosť podporuje inovácie a neustále zmeny. Na realizáciu stanovených cieľov je potrebné nepretržitá optimalizácia súčasných procesov alebo zavedenie noviniek. Z toho vyplývajú zaujímavé otázky, ktoré nám kladú študenti rôznych odborov, keď u náš vykonávajú prax alebo záverečné práce.

Ak máš záujem, poteší nás tvoja žiadosť s vlastnou iniciatívou. V pohode napíš aj navrhovanú tému, na ktorú by si u nás vo firme chcel vykonávať prax alebo záverečnú prácu.