Ďalšie vzdelávanie a rekvalifikácia

Spoločnosť sa neustále mení. Týka sa to prirodzene –  ale predovšetkým –  aj pracovného sveta.

Ak sa naši pracovníci chcú ďalej vzdelávať, aby držali krok so svetom, vždy im pri tom pomáhame a podporujeme ich.

Mühlbauer akadémia

Akadémia Mühlbauer Group ponúka rôzne kurzy. Nájdete v nej široký výber ponúk na ďalšie vzdelávanie od interných aj externých referentov. Medzi nimi sú:

  • Jazykové kurzy
  • Počítačové kurzy
  • Ovládanie zariadení
  • Sotfvérové školenia
  • a mnoho iných

Mühlbauer Talent Line

V rámci Talent Line podporujeme najlepšie zdroje bez ohľadu na to, či je to učeň alebo manažér. Talentline vznikol v roku 2016 a mladým talentom ponúka výrazný potenciál na rozvoj. Každý mentorovaný člen má prideleného vedúceho vo svojom odbore. Mladé talenty sa navyše pravidelne stretávajú na školeniach, kde sa spolu učia riešiť interdisciplinárne problémy.  Momentálne sa plánuje vytvorenie Talent Line pre všetky kariérne stupne.

Špecialista, technik, majster a štúdium popri zamestnaní

Horlivých zamestnancov podporujeme aj pri ich plánoch stať sa špecialistom, technikom či majstrom, alebo ak chcú popri zamestnaní študovať. Existuje mnoho možností podpory, ktoré sa dajú prebrať individuálne.

Školenie manažérov

Pre našich manažérov pravidelne usporadúvame školenia o vodcovstve. Naučia sa na nich mnoho nielen pre svoju prácu, ale aj pre každodenný život.