Kvalita

Súradnicová meracia technika

Vo všetkých troch pobočkách pracujeme s trinástimi 4-osými meracími zariadeniami značky Zeiss. Z toho šesť zariadení je súčasťou produkcie a slúži na sprievodnú kontrolu výroby. Meracia technika všetkých pobočiek je navzájom prepojená. Za nastavenie a programovanie zodpovedajú štyri CAD programátorské stanice, ktoré sú priradené k systému zabezpečenia kvality.

Konvenčná meracia technika

U nás sa samozrejme meria aj konvenčnými metódami, napr. skúška drsnosti, kontrola obrysov či tvrdosti. Pri nezvyčajných želaniach zo strany zákazníkov radi pomáhame s vývojom a realizáciou skúšobných metód, ktoré sú špecifické pre daného zákazníka či projekt.

Dokumentácia

Podľa potreby dokumentujeme kompletnú výrobu a kvalitu Vašich dielov. Možností je veľa – od Kontroly prvej vzorky (FAI) po Osvedčenie o preberacej skúške podľa 3.1. (Nezávislé osvedčenie o preberacej skúške), 2.1 (Vyhlásenie o zhode s objednávkou) alebo 2.2 (Protokol o skúške).

Kontrola podlieha automatickej databáze dokumentov „QAM“ podporovanej systémom SAP. Do databázy majú prístup všetky tri pobočky.

Označovanie dielov

Takmer na všetkých spracovávaných materiáloch je možné laserové označovanie priamo na pobočke. Medzi bežné označenia patria napr. sériové čísla, matrixové kódy, čísla výkresu alebo individuálne označenie podľa potrieb zákazníka na dieloch s max. veľkosťou 160 x 160 mm

Manažment reklamácií

„Mýliť sa je ľudské.“ – napriek svedomitosti niekedy nastanú chyby. Tie môžete hneď nahlásiť angažovanému tímu nášho Manažmentu reklamácii. Súčasťou výroby sú 4D a 8D reporty, ktoré slúžia na zabránenie chýb a zlepšenie produkcie