Programovanie

Priemysel sa neustále mení resp. napreduje a programovanie neustále čelí náročnejšej komplexite a požiadavkám.

Preto naše programovacie systémy prispôsobujeme najnovším zmenám a garantujeme Vám flexibilitu a rýchlosť.

Erodovanie

V oblasti erodovania pracujeme s programom Peps verzia 8.1. Tento vysokovýkonný 3D-CAM program generuje 3D modelovacie systémy a ponúka optimálne hrubovacie a CNC dokončovacie nástroje. Softvér umožňuje jednoduché a presné programovanie pri elektroerozívnom drôtovom rezaní a zapúšťaní.

Programovanie v oblasti frézovania/sústruženia

Naše programovanie v oblasti frézovania/sústruženia pracuje s CAM systémom Mastercam, ktorý zastáva vedúcu pozíciu CAM systémov v oblasti frézovania na celom svete. Vo všetkých troch pobočkách sa nachádza viac než 28 najmodernejšie vybavených pracovných miest, ktoré sú navzájom prepojené. Tým pádom dokážeme zobraziť možnosti upínania a rezacie výrobné procesy priamo na pracovisku ako virtuálnu simuláciu strojovne.

Spracovanie plechu

Oblasť spracovania plechu si takisto vyžaduje efektívne a vysokoflexibilné riešenia, a preto používame program TruTops verziu 13 od firmy Trumpf. Tento softvér je špeciálny pre stroje na razenie, stroje s kombináciou razenia a laseru ako aj ohýbacie stroje.