Dobročinný beh Mühlbauer

…behom za dobrú vec   

Od roku 2005 je Dobročinný beh Mühlbauer neoddeliteľnou súčasťou našej podnikovej kultúry. Naši zamestnanci zdolávajú behom alebo chôdzou rôzne vzdialenosti, aby získali čo najviac príspevkov pre projekty na celom svete.  Všetky peniaze (štartovné, dobrovoľné príspevky alebo sponzorské dary) sa použijú na sociálne či humanitárne projekty a zariadenia.

Dobročinný beh Mühlbauer je dokonca zaradený aj v kalendári okresu Cham. Na začiatku to bolo len obyčajné, malé firemné podujatie. Dnes beží za dobrú vec ročne viac ako 2000 ľudí – zamestnancov, partnerov a veľa športových nadšencov.

Pomáhame behom a chôdzou!

Vďaka Vašej pomoci mohla Mühlbauer Group venovať viac ako 1 000 000 eur regionálnym a medzinárodným charitatívnym projektom. Počíta sa každý zúčastnený – čím viac bežcov a účastníkov nordic walkingu, tým vyšší príspevok! Zabite dve muchy jednou ranou a urobte niečo dobré pre seba a druhých.