Mühlbauer Group

Od založenia v roku 1981 sa z Mühlbauer Group stal osvedčený partner v oblasti Smart Card, ePassport, RFID-Smart Label a flexibilných solárnych článkov. Do ďalších oblastí patrí triedenie mikročipov,

zariadení Carrier Tape, takisto ako aj automatizované systémy, systémy na označenie či Traceability systems. Oblasť Parts & Systems vyrába vysoko presné komponenty.

„Think different – Act different – Be different“

História

Presné diely – PARTS & SYSTEMS

Výroba dielov je základom pre spoločnosť Mühlbauer Group. Všetky naše produkty majú niečo spoločné – precízne spracovanie aj tých najmenších dielov. Zo strany našich partnerov, ktorí sú súčasťou oblastí vyžadujúcich kvalitu, sú na nás kladené vysoké nároky. Staráme sa v plnej zodpovednosti o celý proces výroby začínajúc pri surovom materiáli, výrobe dielov, povrchovej úprave, montážou až po logistiku.

Výrobné zariadenia – Automation

Srdcom všetkých našich projektov sú naše stroje a je jedno, či sa to týka riešenia alebo výroby. V priebehu rokov sme portfólio našej značky postupne doplnili, a tak sme si udržali na trhu miesto spoločnosti, ktorá ponúka kompletné riešenia. V oblasti AUTOMATION je priestor pre všetky stroje – nezáleží, či pre produkciu cestovných pasov, kariet, polovodičových prístrojov, RFID alebo flexibilných solárnych článkov.

Experti z R&D, produkcie a servisu tu pracujú spoločne, aby vytvorili nové stroje a optimalizovali tie existujúce. Pritom stále hľadáme nové spôsoby, aby boli naše produkty ešte spoľahlivejšie a efektívnejšie, a to presne podľa nášho motta – inovácie pretavujeme do sériovej výroby. Našim intenzívnym výskumom a vývojom sme vytvorili nové značky a na trhu sme si vytvorili vedúcu pozíciu v technologickej oblasti.

Vládne riešenia – Tecurity®

Projektové riešenia sú komplexné a náročné projekty, ktoré vyžadujú dlhoročné skúsenosti, know-how a cit pre našich partnerov a ich želania. Pri projektových riešeniach nejde iba o doručenie strojov alebo softvéru. Sú to obsiahle zákazky, pri ktorých leží celá zodpovednosť v našich rukách. Našich partnerov sprevádzame od projektového konceptu, výroby až po výsledné odovzdanie identifikačných dokladov občanom.

Aby sme mohli naše projektové riešenia úspešne uskutočňovať, spájame vedomosti z viacerých oblastí. V novom TECURITY® centre v Rodingu úzko spolupracujú naši experti z oblasti strojov, softvéru a servisu, aby bolo projektové riešenie vytvorené k spokojnosti našich partnerov.