Nadácia Josef Mühlbauer

Zanechávať za sebou stopy – týmto heslom sa Josef Mühlbauer riadi už od prvých podnikateľských úspechov. Toto motto sa takisto odzrkadľuje aj v jeho pomoci ľuďom, ktorí sa nenarodili pod šťastnou hviezdou a potrebujú podporu.

Založenie nadácie v roku 2005 bol prvý krok v jeho spoločenskej angažovanosti. Cieľom nadácie je dlhodobo sa zasadzovať za civilné i spoločenské záležitosti a celosvetovo podporovať alebo vytvárať rôzne iniciatívy na pomoc ľuďom.

Aby sme to všetko dosiahli, vytvárame vlastné projekty alebo sa aktívne podieľame na projektoch známych nadácií a na iniciatívach po celom svete.