Tiráž

Údaje podľa § 5 Zákona o mediálnych službách (TMG):

MPS Roding GmbH
Josef-Mühlbauer-Platz 1
93426 Roding

V zastúpení:

Josef Markus Mühlbauer (konateľ)

Kontakt:

Telefón: +49 9461 952 2300
Telefax: +49 9461 952 1135
E-mail: info@mps-muehlbauer.com

Zápis v registri:

Zápis v obchodnom registri
Registračný súd: Regensburg
Registr. číslo: 12293

Daň z obratu:

Identifikačné číslo dane z obratu podľa §27 a Zákon o dani z obratu:
DE274477985

Riešenie sporov

Európska komisia poskytuje platformu pre urovnanie sporov online: https://ec.europa.eu/consumers/odr Našu e-mailovú adresu nájdete hore v tiráži.

Nie sme pripravení alebo povinní zúčastniť sa urovnaní sporov pred zmierovacím orgánom pre používateľov.