Spracovanie plechu

V oblasti spracovania plechu máme vlastné know-how. S laserovým rezaním, kombináciou razenia a laseru, ohýbania či rezaním vodným lúčom vieme vyriešiť naozaj hocičo. Technologickým centrom pre plechy je predovšetkým naša prevádzka v Stollbergu.

S rôznymi možnosťami pre ďalšie spracovanie v našej firme, vrátane povrchovej techniky a montáže, vám radi ponúkneme kompletné riešenie pre vaše plechové zostavy.

Technológia spracovania plechu

S platňovým laserom sa dajú rýchlo rezať zložité kontúry v 2D oblasti z plechov a dosiek, a to s malým prívodom tepla.

S kombináciou razenia a laseru sa dajú zhotovovať plechové diely, ktoré majú zložité kontúry v 2D oblasti.

Vďaka používaniu našich ohýbacích lisov sa dajú plechové diely natrvalo ohnúť do žiadanej 3D formy.

Pri použití našich rezacích zariadení s vodným lúčom sa dajú vyrezávať zložité kontúry.

Ďalšie spracovanie

Po vysústružení vašich plechových dielov môžete profitovať z našej pozoruhodnej hĺbky výrobného sortimentu. Okrem iného môžete vaše diely ďalej obrobiť v oblastiach frézovanie, sústruženie, zváranie alebo montáž zostáv. Ponúkame vám aj najrôznejšie možnosti spracovania povrchov. Pre vaše zostavy to znamená kratšie trasy, rýchlejšia výroba a nižšie náklady.

Laserové rezanie

Kapacity laserového rezania
Stollberg 188 h/týždeň
Roding 108 h/týždeň

S platňovým laserom sa dajú rýchlo rezať zložité kontúry v 2D oblasti z plechov a dosiek, a to s malým prívodom tepla.

Výhody :

 • Nízke pôsobenie tepla
 • Vysoká rýchlosť rezania
 • Bez kontaktu s obrobkom
 • Malý uhol rezania
 • Laserové popisovanie

Materiály:

 • Oceľ do max. 25 mm
 • Ušľachtilá oceľ do max. 20 mm
 • Hliník do max. 12 mm

Šírka rezu:

 • 0,2 mm

Presnosť:

 • Presnosť rezu do +/- 0,1 mm

Dráha pojazdu:

 • 1500 x 3000 mm v 2D

Pri použití našich doskových laserových zariadení s vodným lúčom sa dajú vyrezávať zložité kontúry s vysokou kvalitou. Lasery sa mimoriadne dobre hodia vďaka úzkej reznej medzere a nízkemu prívodu tepla.

Radi vám vypracujeme konkrétnu ponuku.

Aplikácie:

 • Plechové súčiastky
 • Krycie plechy
 • Plechové kryty
 • Plechové konštrukcie

Pri doskovom laseri staviame na značky Trumpf a Bystronic. Pre vaše produkty je k dispozícii po jednom stroji Trumpf Plattenlaser L5030 / 6KW, L3050 / 5KW a 1 Bystronic Plattenlaser By Sprint Pro 3150 so 4KW.

Všetky ďalšie informácie nájdete v našom zozname strojov.

Kontaktujte nás
 • Max. file size: 2 GB.

Kombinácia razenia a laseru

Kapacity kombinácie razenia a laseru
Stollberg 120 h/týždeň
Roding 108 h/týždeň

S kombináciou razenia a laseru sa dajú zhotovovať plechové diely, ktoré majú zložité kontúry v 2D oblasti. S raziacou jednotkou sa na stroji počas pracovného chodu vyrábajú presné otvory, závity a tvarové priehyby.

Výhody :

 • Vysoká rýchlosť rezania
 • Pretvarovanie do výšky 8 mm
 • Popisovanie reliéfnou razbou a signatúrou
 • závity vrátane prevleku závitu
 • Žiabre a vrúbkovanie
 • atď.

Hrúbka materiálov:

 • Oceľ do 6 mm
 • Ušľachtilá oceľ do 5 mm
 • Farebné kovy ako hliník, meď a mosadz do 6 mm

Šírka rezu:

 • 0,2 mm

Presnosť:

 • Presnosť rezu do +/- 0,1mm

Dráha pojazdu:

 • 1500 x 3000mm v 2D

Pri použití nášho stroja na razenie a laser sa dajú spracovať s laserom a raziť zložité kontúry s vysokou kvalitou. Mimoriadne vhodné sú plechové diely, ktoré sa vsúvajú resp. pretvárajú a vyžadujú si výhody lasera.

Radi vám vypracujeme konkrétnu ponuku.

Aplikácie:

 • Plechové diely s komplexnými kontúrami
 • Krycie plechy
 • Plechové kryty
 • Plechové konštrukcie

Pri stroji na laser a razenie staviame na značku Trumpf. Pre vaše produkty vám sú k dispozícii dva kombinačné stroje laser/razba Trumpf TC6000L s laserovým výkonom 3,2 kW a raziacou silou 220 kN (raziť sa dajú otvory do max. ø 76,2 mm).

Všetky ďalšie informácie nájdete v našom zozname strojov.

Kontaktujte nás
 • Max. file size: 2 GB.

Ohýbanie

Kapacity ohýbania
Stollberg 360 h/týždeň
Roding 108 h/týždeň

S ohýbacím strojom sa dajú plechové diely pretvarovať na komplexné 3D kontúry.

Výhody :

 • Možnosť vytvárania komplexných 3D kontúr
 • Možnosť vyrábania krytov bez skrutkových spojov

Lisovací tlak:

 • Do 320 ton

Presnosť:

 • Podľa DIN ISO 2768-1 m

Dĺžka ohybu:

 • 3 000 mm

Vďaka používaniu našich ohýbacích lisov sa dajú plechové diely natrvalo ohnúť do žiadanej 3D formy.

Radi vám vypracujeme konkrétnu ponuku.

Aplikácie:

 • Plechové skrine, plechové rámy, kryty
 • Krycie plechy
 • Plechové kryty
 • Plechové konštrukcie

Pri ohýbaní staviame na značku Trumpf. Pre vaše produkty vám je k dispozícii 10 ohýbacích lisov Trumpf s tlakom od 36 do 320 ton. Okrem toho dokážeme vyrábať aj na plnoautomatickom výkyvnom ohýbacom lise so tlakom 49 ton a hrúbkou plechu 2,2 mm.

Všetky ďalšie informácie nájdete v našom zozname strojov.

Kontaktujte nás
 • Max. file size: 2 GB.

Rezanie vodným lúčom

Kapacity rezania vodným lúčom
Roding 40 h/týždeň

S vodným lúčom sa dajú vyrezávať 2D kontúry bez prívodu tepla. Dajú sa rezať takmer všetky materiály, ktoré znášajú vodu.

Výhody :

 • Bez prívodu tepla, žiadna tepelná deformácia
 • Malý uhol rezania
 • Možnosť rezať plasty aj kompozitné materiály

Hrúbka materiálov:

 • Do hrúbky max. 120 mm
 • Hrubšie materiály na vyžiadanie

Šírka rezu:

 • 0,25 mm

Presnosť:

 • presnosť rezania podľa hrúbky materiálu

Max. dráha pojazdu:

 • 1500 x 3000 v 2D

Pri použití našich rezacích zariadení s vodným lúčom sa dajú vyrezávať zložité kontúry. Rezanie vodným lúčom sa mimoriadne dobre hodí vďaka úzkej reznej medzere a žiadnemu prívodu tepla.

Radi vám vypracujeme konkrétnu ponuku.

Aplikácie:

 • Nedeformačné rezanie bez prívodu tepla
 • Kompozitné materiály a plasty všetkých druhov
 • Všetky ocele a farebné kovy
 • Možnosť rezať plechy a dosky, ktoré neobsahujú vo vode rozpustné materiály

Pri rezaní vodným lúčom staviame na značku Bystronic. Pre vaše produkty je k dispozícii rezačka s vodným lúčom By JeptPro 3150 s rezacou silou 4 000 barov.

Všetky ďalšie informácie nájdete v našom zozname strojov.

Kontaktujte nás
 • Max. file size: 2 GB.